Whistleblower
Whistleblower-system

Hos egetæpper har vi en Whistleblower-funktion, der sikrer fortrolig adgang til de øverste ansvarlige i vores organisation. Funktionen varetages af intern revision, som rapporterer direkte til direktionen eller bestyrelsesformanden, hvis forholdet vedrører direktionen.

Hvad kan indberettes?
Hvilke forhold skal med?
Følg med i sagen
Du har mulighed for at anmelde alvorlige forhold i virksomheden, som f.eks. bestikkelse, underslæb, regnskabssvindel mv. Du kan også anmelde forhold, som har resulteret i væsentlig person- eller miljøskade.

Forhold som mobning, utilfredshed med løn mv. skal ikke anmeldes i dette system, men skal i stedet indberettes gennem virksomhedens normale kanaler, f.eks. din chef.
Det er vigtigt, at du beskriver alle faktiske forhold - også de forhold du ikke umiddelbart anser for meget vigtige.

Du bedes så vidt muligt dokumentere din påstand. Hvis du har skriftlig dokumentation i form af et dokument, bedes du vedhæfte dokumentet i digital form.
Når du sender anmodningen har du mulighed for at vælge, at du vil følge med i sagen.

Det kan være en rigtig god idé at følge med i sagen, da de personer, der behandler anmeldelserne, måske har behov for at stille opklarende spørgsmål til dig for at kunne komme videre med undersøgelsen.

Alt foregår helt anonymt. Du får tildelt et sagsnummer og vælger selv en adgangskode.